Vlaanderen

BSC Vlaanderen

Kennis en ervaring gebundeld

Belgian Senior Consultants Vlaanderen VZW  ( BSC Vlaanderen) is een organisatie die belangeloos advies en ondersteuning biedt aan KMO’s, aan organisaties uit de sociale sector, aan openbare besturen en zelfstandigen.

BSC Vlaanderen adviseert zowel bij het dagelijks management als bij het bepalen van het strategisch beleid. Vervolgens biedt zij ondersteuning en begeleiding aan bij de invoering van de genomen opties of beslissingen.

Onze consultants worden geselecteerd op hun kennis en ervaring verworven als bedrijfsleider, kaderlid of expert in een specifiek vakgebied. Binnen ons netwerk is een kapitaal aan kennis en praktijkervaring samengebracht zodat de meest uiteenlopende opdrachten kunnen worden aangenomen.

BSC

Een woordje geschiedenis

Bezorgd om de vele start-ups die na korte tijd in woelig vaarwater verkeerden en bezorgd om de bedrijven die geconfronteerd werden met herstructureringen en sluitingsdreiging, namen een aantal oud-bedrijfsleiders en kaderleden het initiatief om hun opgedane kennis en ervaring ter beschikking te stellen van deze doelgroepen. Reeds in 1983 werden een aantal opdrachten gerealiseerd.

In het begin werd er op informele wijze ondersteuning geboden maar de groep vrijwilligers groeide snel aan tot 40 leden en de nood aan stroomlijning en organisatie drong zich op. In 1985 kreeg dit initiatief dan vorm in de oprichting van “ Belgian Senior Consultants VZW ”. Met het oog op een nog betere dienstverlening werd in 2003 de beslissing genomen om Belgian Senior Consultants VZW te organiseren in drie Regio’s waarvan BSC Vlaanderen er één is. De twee andere zijn BSC Brussel VZW en BSC Wallonie VZW. Tussen deze drie Regio’s is steeds een nauwe samenwerking blijven bestaan.

Vandaag telt Belgian Senior Consultants VZW 140 leden verspreid over gans België. De Regio BSC Vlaanderen telt op dit ogenblik 25 leden. Deze consultants komen uit diverse bedrijfstakken en bieden via hun netwerk een brede waaier van kennissen en ervaringen.

BSC

Onze competenties

Van zodra u met BSC Vlaanderen contact hebt opgenomen en uw vraag hebt toegelicht, zorgen wij ervoor dat de opdracht aan één of meerdere leden wordt toevertrouwd. Indien wij de geschikte competenties niet aan boord zouden hebben, dan richten we ons tot onze Waalse of Brusselse collega’s.

Over de laatste jaren waren we vooral actief op volgende domeinen: algemeen management, begeleiding strategiebepaling, begeleiding start-ups, competentiemanagement, herstructureringen, integraties, opstellen/wijzigen van statuten, kostenreductie-plannen, evaluatie financiële plannen, marketing. Deze opsomming is niet beperkend.

BSC

Vraag onze hulp

De meest directe weg voor u is om per telefoon of via e-mail met ons contact op te nemen. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Belgian Senior Consultants Vlaanderen VZW
Sociale zetel: Langeveld 118, 3220 Holsbeek
Telefoon: 0484 760 610 of 016 256 215
E-mail: bsc.vlaanderen@belgianseniorconsultants.be 

U kunt ook het achterstaande formulier invullen.

Vraag onze hulp!

"*" geeft vereiste velden aan

Lid worden van Belgian Senior Consultants Vlaanderen

U bent geïnteresseerd in de werking van onze Vereniging en overweegt om uw medewerking eraan te verlenen.

U wil zich actief inzetten om kleine bedrijven, start-ups, sociale organisaties, openbare besturen en zelfstandigen te begeleiden en te ondersteunen bij de keuzes die ze op een bepaald moment moeten maken.

U bent bereid opdrachten uit te voeren en deze tot hun voorziene einddatum, of tot het resultaat is bereikt, op te volgen. U werkt graag in team maar kunt ook alleen een opdracht aan.

En u houdt van een gezellige babbel met gelijkgestemden die eerst collega’s worden maar later vrienden…..

In dat geval willen we u graag bij een koffie of een biertje ontmoeten om u alle verdere informatie over onze werking te verstrekken. Bij deze gelegenheid zal de antenne-verantwoordelijke van uw streek eveneens aanwezig zijn. Aarzel niet en neem contact met ons op via telefoon op 0484 760 610  of via e-mail op bsc.vlaanderen@belgianseniorconsultants.be

Indien u er de voorkeur aan geeft om uw interesse te laten blijken via het formulier “ Lid worden van Belgian Senior Consultants Vlaanderen” dan hoeft u dit formulier slechts in te vullen en te versturen. Het komt automatisch terecht bij de geschikte persoon.

Belgian Senior Consultants Vlaanderen VZW
Maatschappelijke zetel: Langeveld 118, 3220 Holsbeek
Telefoon: +32 (0)484 760 610
E-mail: bsc.vlaanderen@belgianseniorconsultants.be

 

Lid worden !

Oeps! We konden je formulier niet vinden.