Uw succes.
Ons engagement.

Professionele consultants

Belgian Senior Consultants VZW bestaat uit oud-bedrijfsleiders, managers, zelfstandigen en ambtenaren. Tijdens onze beroepsloopbaan hebben we een brede kennis en ervaring opgebouwd in een ruime waaier van sectoren.

 

Onze motivatie is om op belangeloze basis deze opgedane kennis en ervaring ten dienste te stellen van kleinere bedrijven, organisaties en verenigingen waar de afstand tot commerciële consultancy soms te groot blijkt. Wij zetten deze kennis en ervaring uiteraard ook in voor zelfstandigen en privé-personen.

 

Wij adviseren onze opdrachtgevers zowel bij het dagelijks management als bij het bepalen van het strategisch beleid van hun onderneming en organisatie. Vervolgens bieden wij ondersteuning aan bij het operationaliseren van de genomen opties of beslissingen.

 

Bij het aannemen van een opdracht gaan we steeds na of wij de geschikte competenties aan boord hebben om jullie specifieke vragen voor ondersteuning of begeleiding op een professionele en doelmatige wijze te kunnen uitvoeren. Tegelijk gaan we na of de opdracht past binnen de criteria en doelstellingen van onze organisatie.

Ons engagement

De wil om te helpen

Het engagement dat onze voorgangers bij de oprichting van Belgian Senior Consultants hebben opgenomen is tot op vandaag steeds onze leidraad gebleven. Wij willen u helpen.

Onze competenties delen

Tijdens onze beroepsloopbaan hebben we een brede waaier van kennis en ervaring opgebouwd in diverse domeinen. Het is deze gebundelde kennis en ervaring die we zullen inzetten om u bij te staan in het zoeken naar oplossingen. U kunt van ons dan ook een snelle, no nonsens- en probleemoplossende-aanpak verwachten.


Begeleiding op maat

U vraagt geen oplossingen die uit een boekje komen. Daarom is onze aanpak maatwerk. Na jul-lie vraag om tussenkomst wordt in samenspraak de best mogelijke aanpak overeengekomen rekening houdend met jullie verwachtingen. Wij nemen eveneens het engagement om onze consultancy-opdracht op zeer korte termijn op te starten en deze tijdsdruk achteraf niet meer los te laten.

Contact

Belgian Senior Consultants Wallonie VZW
bsc.wallonie@belgianseniorconsultants.be
Maatschappelijke zetel
rue Pré Delcourt, 31
1325 Chaumont-Gistoux
Telefoon
+32 (0)491 98 74 64
Belgian Senior Consultants Brussel VZW
bsc.bruxelles@belgianseniorconsultants.be
Maatschappelijke zetel
Calabriëlaan 54 B 2
1200 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 219 50 08
Belgian Senior Consultants Vlaanderen VZW
bsc.vlaanderen@belgianseniorconsultants.be
Maatschappelijke zetel
Langeveld 118
3220 Holsbeek
Telefoon
+32 (0)484 76 06 10